Slévárna a strojírna Hájek

 

Kontaktuje nás

Historie firmy


Slévárnu založil Josef Hájek (nar. 14.3.1888) vyučený slévač.

Výroba byla zahájena v říjnu 1928. První odlitky ze šedé litiny byly armatury, kanalizační a kamnová litina. V r. 1938 byl postaven nový objekt, podstatně větší slévárny. Výrobní program byl doplněn o výrobu válců pro pístní kroužky parních strojů a brzdové zdrže.

Pro obrábění odlitků byl v r. 1947-1948 postaven a dán do provozu objekt strojírny, kde byly vyráběny převážně pístní kroužky.

Ke znárodnění firmy došlo 1.2.1950. Závod byl začleněn do n.p. Kovoslužba a později do Okresního podniku místního průmyslu Plzeň-sever, kde nosným programem byla výroba pojezdových kladek.
Podle restitučního zákona byl 1.9.1992 závod navrácen vnukovi původního majitele Václavu Čermákovi. V roce 1999 byla slévárna vybavena novým ekologickým tavícím zařízením od firmy ABB Dortmund – středofrekvenční indukční kelímkovou pecí ECOMELT na 500 kg vsázky, umožňující rozšíření kvalitativních parametrů odlitků.

Od 1.1.2006 bylo veškeré zařízení slévárny odprodáno firmě První plzeňská galvanovna s.r.o., která od tohoto data začlenila Slévárnu jako jednu ze svých provozoven při zachování výrobního sortimentu i nabízených služeb.

V závodě pracuje 30-40 zaměstnanců. Měsíční kapacita slévárny je cca 150 t odlitků ze šedé litiny. Kromě dodávek tuzemským odběratelům jsou výrobky exportovány do SRN, Velké Britanie, Holandska a Rakouska. Export činí cca 40% celkových tržeb.