Motto: První plzeňská galvanovna s.r.o. – spolehlivý partner v oblasti galvanického pokovování a povrchových úprav součástí

POLITIKA KVALITY

společnosti První plzeňská galvanovna s.r.o.

 

Vedení společnosti První plzeňská galvanovna s.r.o. s ohledem na strategii společnosti a analýzy požadavků současných zákazníků a očekávaných požadavků zákazníků budoucích na základě:

  • jednání s představiteli nejvýznamnějších zákazníků, dodavatelů a zainteresovaných stran
  • aktuální a předpokládané situace na trhu
  • analýzy činností konkurenčních společností podnikajících v oboru
  • strategické analýzy a kontextu managementu rizik společnosti

stanovuje

pro udržení, a především neustálé zlepšování získané pozice na trhu

následující politiku kvality:

Na prvním místě našeho snažení je a vždy musí být spokojený zákazník s důvěrou v kvalitu našich činností a služeb v oblasti povrchových úprav. Strategickým záměrem vedení společnosti je dosáhnout špičkové kvality všech služeb a stát se rovnocenným, spolehlivým a vždy konkurence schopným partnerem pro naše stávající a nově získávané zákazníky. To bude základním a rozhodujícím předpokladem pro dosažení trvalé stability, prosperity a neustálého zlepšování produktů naší společnosti.

K naplnění stanovené politiky kvality se zavazujeme:

  • neustále zlepšovat efektivitu systému managementu kvality, včetně systému ekonomického řízení společnosti tak, aby docházelo neustále k optimalizaci veškerých prováděných činností a nákladů, a tím získávat finanční a kapacitní zdroje pro růst a rozvoj společnosti, udržet konkurence schopné ceny nabízených služeb a v případě požadavků trhu nabídnout rozšíření sortimentu nabízených služeb.
  • plně podporovat danou politiku kvality, ročně ji upřesňovat do cílů kvality, vytvářet podmínky a zajišťovat zdroje nutné k jejich plnění, průběžně kontrolovat jejich plnění a v případě nutnosti vydávat opatření vedoucí k úspěšnému plnění daných cílů.
  • racionalizovat a rozšiřovat nabídku služeb zákazníkům tak, abychom byli schopni komplexního a flexibilního uspokojování požadavků našich zákazníků při zpracování jejich zakázek.
  • k uspokojení požadavků našich zákazníků zabezpečit co nejvyšší kvalitu výrobků a vysokou odbornost a profesionalitu nabízených služeb zaváděním obecně používaných postupů a efektivních řešení daných úkolů, systematickým zvyšováním odbornosti pracovníků a rozšiřováním jejich specializací
  • zlepšovat úroveň vnitropodnikové kultury a pracovního prostředí přispívající ke zvyšování výkonnosti pracovníků. Aktivně se podílet na zapojení firmy do veřejného života v jejím bezprostředním okolí a systematicky podporovat neziskový sektor
  • pravidelným monitorováním a hodnocením procesů vytvářet účinný nástroj pro měření efektivnosti prací a zabezpečení vysoké kvality zakázek.

K tomu získáme účast a úsilí všech zaměstnanců a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjdeme příkladem.

Veškeré produkty a pracovní aktivity musí být v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a ochrany zdraví při práci.

Od zaměstnanců společnosti se očekává plná odpovědnost za kvalitu odváděné práce spočívající v důsledné samokontrole výsledků své práce, přesné dodržování veškerých postupů daných předpisovou dokumentací společnosti a snaha o podnětné návrhy a připomínky ke zlepšení veškerých činností ve společnosti.

 

V Plzni dne:  1.4.2017

Ing. Ladislav ROUS , ředitel společnosti a představitel vedení pro kvalitu