Ekologie a kvalita


Společnost První plzeňská galvanovna s.r.o. disponuje novým moderním technologickým zařízením, které splňuje veškeré požadavky na ochranu životního prostředí a hygieny práce. Vzhledem k faktu, že společnost se specializuje zejména na galvanické zinkování a zinek je přírodním prvkem, který nepůsobí škodlivě na životní prostředí ani lidský organismus, lze provoz hodnotit jako ekologicky naprosto bezpečný.

Pro pasivace (modrá a silnovrstvá) jsou provozovány i přípravky bez šestimocného chromu. K odmaštění dílů jsou používány alkalické odmašťovací prostředky, které nahradily vysoce škodlivý perchlor. Jedinými produkovanými odpady jsou galvanické kaly a prázdné plastové obaly, které jsou beze zbytku likvidovány profesionálními schválenými firmami.

V oblasti kvality byl učiněn zásadní krok ve vztahu k zákazníkovi na počátku roku 2003, kdy byla společnost úspěšně certifikována společností RW TÜV. V současné době splňujeme normu EN ISO 9001:2015. To by mělo všem zákazníkům dávat jistotu, že s jejich výrobky je nakládáno v souladu se všemi nejnáročnějšími požadavky na kvalitu jak nabízených služeb, tak i veškerého zákaznického servisu. Kontrola hotových výrobků, ale i kontrola vlastního procesu je prováděna dle schválených postupů v souladu s příslušnými normami a směrnicemi řízení jakosti.

V roce 2007 byla provedena kompletní rekonstrukce a automatizace neutralizační stanice, která slouží k čištění odpadních vod z provozu. Stanice po rekonstrukci splňuje beze zbytku veškeré zákonné požadavky na čištění odpadních vod.